Visie stedenbouw

 

BINST ARCHITECTS heeft een grote voorliefde voor de stad. Er vallen lessen te leren uit de stedenbouwkundige inzichten van afgelopen eeuw. De auto en daarmee de mobiliteit deden tezamen met het modernisme simultaan hun intrede waardoor de gehele stedelijke structuur veranderde. Lintbebouwing, sub-urbanisatie, megalomane parkeerterreinen en grote autostrades versnipperden de stad en het landschappelijke hinterland, met enclavevorming tot gevolg.
Met de huidige ecologische crisis en met de demografische trek naar de stad staan nieuwe uitdagingen op de agenda. Hoe kan de aangekondigde ‘’betonstop” zowel stad als landschap in hun karakter versterken?

Vandaag gaan we op zoek naar kwalitatief betaalbaar wonen én werken in hogere dichtheden waar voetganger en fietser prioriteit krijgen, waar de plint publiek en attractief is, waar sociale cohesie wordt gestimuleerd, waar ruimte is binnen de stad voor gezinnen met kinderen en waar het publieke leven op de straat, de pleinen en in de parken zich kan afspelen.

Hiervoor zoeken wij naar stedenbouwkundige modellen waar verrassende andere en betere kwaliteiten geboden worden dan wat de norm is in het verkavelings-Vlaanderen. Een brug slaan tussen de eisen en voorkeuren van de gemeentelijke besturen, het draagvlak van de omgeving en de opzet van de klant wordt de doelstelling.

Daarbij moeten we durven afstappen van het dogmatisch denken binnen de grenzen van heersende esthetiek en architectuurstijlen. Uiteindelijk zijn zij ondergeschikt aan de werkelijke noden in onze maatschappij. Vooruitgang kent zijn eigen “esthetiek” gedreven door logica en wetenschappelijk inzicht.

UITDAGING AANGAAN

Het lezen van de stad is een wezenlijk onderdeel in het begrijpen en interpreteren ervan. Haar schriftuur is steeds onderhevig geweest aan veranderingen. Enkel stedenbouwkundig teruggrijpen naar hoe men het vroeger deed is geen betrouwbare raadgever. Historisch besef is van groot belang maar mag geen keurslijf worden. De maatschappelijke omwentelingen en ecologische uitdagingen zijn van dien aard dat we ons stedenbouwkundig denken moeten durven aanpassen. We hollen hopeloos achterop als we enkel bezig zijn met esthetiek en stijlkwesties in plaats van onze focus te richten op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

BINST ARCHITECTS wil mee vooraan lopen in deze discussie door aanzetten te geven om buiten de lijntjes te kleuren, in discussie te treden met de betrokkenen, al was het maar om de geesten scherp te houden.

TEAM

Eind 2018 is het stedenbouwkundige team van BINST ARCHITECTS ontstaan, enerzijds vanwege het succes van onze recente masterplannen en anderzijds als antwoord op een groeiende vraag naar meer grootschalige masterplannen. Deze schaalvergroting betekent immers een andere aanpak dan het puur ontwerpen van gebouwen.

Door stedenbouw als aparte discipline aan te bieden, geven wij het signaal dat wonen en werken in de 21e eeuw aan enorme veranderingen onderhevig zijn en dat de oplossing hiertoe op een hoger schaalniveau gezocht moet worden. BINST ARCHITECTS zoekt antwoorden op vragen uit de markt, maar is vooral gefascineerd door prangende vragen omtrent verdichting, mobiliteit en klimaatverandering. Hedendaagse stedenbouw gaat over het intensiveren van het bestaande stedelijke ecosysteem en als ontwerpbureau met voornamelijk grootstedelijke projecten kennen wij de stad als geen ander. Elke stad wordt gekarakteriseerd door een eigen gelaagdheid en cultuurhistorische waarde waarop wij verder kunnen bouwen.

BACKBONE

De kracht van het stedenbouwkundige team van BINST ARCHITECTS zit verankerd in de lange historiek van ons architectenbureau met een groot aantal ontworpen en gebouwde masterplannen in Nederland en België. Het team bezit een diepgaande kennis gebaseerd op ons zeer divers portfolio in woningbouw, kantoren, zorgcentra en hospitality. Vanuit deze backbone kan het stedenbouwkundige team snel schakelen en realistische masterplannen maken waarin de ambities van de stad, de bewoners en de ontwikkelende partijen tot een synthese komen.

METHODE

Stedenbouwkundige studies zijn per definitie veelomvattend, complex en verscheiden. Er is geen one-size-fits-all oplossing. Wel zijn er thema’s te identificeren die in verschillende gedaantes in veel masterplannen terugkomen. Elk masterplan zoekt daarbinnen zijn balans in schaal, diversiteit, buitenruimte, doorwaadbaarheid, typologie, etc. om tot een eigen duurzame setting en identiteit te komen. Doordacht onderzoek naar de historische achtergronden van de respectievelijke sites brengt vaak nieuwe inzichten naar boven die als kapstok kunnen worden aangegrepen.

Naast het uitzetten van de krachtlijnen die voortkomen uit macro-analyse vormt ontwerpend onderzoek een belangrijk gegeven. Door het ontwerpen van verschillende scenario’s – het definiëren van plekken door middel van volumecomposities – worden de potenties van de plek breed afgetast. Terwijl masterplan voorstellen dikwijls vanuit een conventionele theoretische stedenbouw worden benaderd, ontwikkelt BINST ARCHITECTS masterplannen vanuit een enthousiaste ervaringsgerichte stedenbouw.

Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws

Nieuws

Close

Gefilterd op categorie: Web Close

1.7.2024 — BAR nieuws

26.6.2024 — Podcast

24.6.2024 — Video

13.6.2024 — Nieuwsbrief

29.5.2024 — Podcast

24.4.2024 — Podcast

22.4.2024 — Magazine

4.4.2024 — BAR nieuws

21.3.2024 — Krant

19.3.2024 — BAR nieuws

11.3.2024 — Krant

5.3.2024 — Magazine

4.3.2024 — Boek

25.2.2024 — Nieuwsbrief

16.2.2024

9.2.2024 — Web

8.2.2024 — Krant

8.2.2024 — Krant

8.2.2024 — Krant

7.2.2024 — Krant

6.2.2024 — Boek

6.2.2024 — Magazine

2.2.2024 — Web

2.1.2024 — Magazine

1.1.2024 — Magazine

1.12.2023 — Magazine

29.11.2023 — Nieuwsbrief

27.11.2023 — Web

25.11.2023 — Krant

17.11.2023 — Magazine

2.11.2023 — Krant

24.10.2023 — Web

29.8.2023 — Web

11.7.2023 — Nieuwsbrief

10.6.2023 — Nieuwsbrief

26.4.2023 — Web

26.4.2023 — Event

11.4.2023 — Magazine

8.3.2023 — Nieuwsbrief

1.3.2023 — Magazine

24.2.2023 — Magazine

20.2.2023 — Krant

1.1.2023 — Web

10.12.2022 — Magazine

3.12.2022 — Web

29.11.2022 — BAR nieuws

4.11.2022 — Nieuwsbrief

1.11.2022 — Web

28.10.2022 — Magazine

27.10.2022 — Krant

24.10.2022 — Event

3.10.2022 — Nieuwsbrief

30.9.2022 — Architectuur

12.9.2022 — Web

19.7.2022 — Web

6.7.2022 — Nieuwsbrief

4.7.2022 — Magazine

28.6.2022 — Web

21.6.2022 — Boek

20.6.2022 — Web

1.6.2022 — Magazine

25.5.2022 — Magazine

23.5.2022 — Web

18.5.2022 — Magazine

17.5.2022 — Web

7.5.2022 — Krant

4.5.2022 — Web

29.4.2022 — Video

21.3.2022 — BAR nieuws

15.2.2022 — Magazine

18.1.2022 — Magazine

10.1.2022 — Magazine

1.1.2022 — BAR nieuws

23.12.2021 — BAR nieuws

6.12.2021 — Web

10.11.2021 — BAR nieuws

10.11.2021 — BAR nieuws

27.10.2021 — Award

21.9.2021 — BAR nieuws

20.9.2021 — Magazine

8.9.2021 — BAR nieuws

27.8.2021 — BAR nieuws

26.8.2021 — Web

24.8.2021 — BAR nieuws

23.8.2021 — Award

2.8.2021 — BAR nieuws

9.7.2021 — BAR nieuws

21.6.2021 — Magazine

17.6.2021 — Event

7.6.2021 — BAR nieuws

27.4.2021 — Magazine

12.4.2021 — Magazine

31.3.2021 — Event

10.3.2021 — Krant

8.3.2021 — Magazine

25.2.2021 — Magazine

23.2.2021 — Award

12.2.2021 — Magazine

8.2.2021 — Web

1.2.2021 — Krant

31.1.2021 — Award

28.1.2021 — Magazine

18.1.2021 — Web

5.1.2021 — Magazine

20.12.2020 — Web

19.12.2020 — BAR nieuws

11.12.2020 — Event

1.12.2020 — Event

1.12.2020 — Magazine

1.12.2020 — Magazine

26.11.2020 — Web

13.11.2020 — BAR nieuws

30.10.2020 — Magazine

14.10.2020 — Event

14.10.2020 — Event

6.10.2020 — Web

6.10.2020 — Event

23.9.2020 — Magazine

23.9.2020 — BAR nieuws

20.9.2020 — Design

26.8.2020 — Web

1.8.2020 — Boek

1.8.2020 — Magazine

10.7.2020 — BAR nieuws

8.7.2020 — BAR nieuws

6.7.2020 — Web

6.7.2020 — Magazine

3.7.2020 — Web

1.7.2020 — Magazine

22.6.2020 — Web

21.6.2020 — Magazine

17.6.2020 — Magazine

17.6.2020 — Magazine

25.5.2020 — Magazine

25.5.2020 — Magazine

10.5.2020 — Web

20.4.2020 — Magazine

16.4.2020 — Web

10.4.2020 — Magazine

6.4.2020 — Magazine

4.4.2020 — Magazine

3.4.2020 — Magazine

2.4.2020 — Magazine

1.4.2020 — Magazine

23.3.2020 — Krant

23.3.2020 — BAR nieuws

23.3.2020 — BAR nieuws

20.3.2020 — Nieuwsbrief

1.3.2020 — Magazine

25.2.2020 — Krant

4.2.2020 — Web

28.1.2020 — Expo

27.1.2020 — Video

17.1.2020 — Web

10.1.2020 — Magazine

19.12.2019 — BAR nieuws

18.12.2019 — BAR nieuws

4.12.2019 — BAR nieuws

3.12.2019 — BAR nieuws

3.12.2019 — BAR nieuws

3.12.2019 — Nieuwsbrief

1.12.2019 — Magazine

25.11.2019 — Event

12.10.2019 — Krant

7.10.2019 — Magazine

3.10.2019 — Video

3.10.2019 — Magazine

27.9.2019 — Web

17.9.2019 — Web

16.9.2019 — Web

13.9.2019 — Expo

9.9.2019 — Web

6.9.2019 — Web

4.9.2019 — Nieuwsbrief

27.8.2019 — BAR nieuws

16.8.2019 — Web

1.8.2019 — Magazine

15.7.2019 — BAR nieuws

12.7.2019 — Nieuwsbrief

9.7.2019 — Magazine

5.7.2019 — Event

5.7.2019 — Magazine

5.7.2019 — Magazine

1.7.2019 — Web

18.6.2019 — Nieuwsbrief

14.6.2019 — BAR nieuws

12.6.2019 — Magazine

7.6.2019 — Web

29.5.2019 — Krant

24.5.2019 — Web

19.5.2019 — Web

18.5.2019 — Web

15.5.2019 — BAR nieuws

15.5.2019 — BAR nieuws

15.5.2019 — BAR nieuws

15.5.2019 — BAR nieuws

14.5.2019 — Nieuwsbrief

9.5.2019 — Krant

5.5.2019 — Magazine

5.5.2019 — Magazine

2.5.2019 — Krant

26.4.2019 — Krant

26.4.2019 — Magazine

25.4.2019 — Architectuur

9.4.2019 — Design

1.4.2019 — Magazine

1.4.2019 — Boek

27.3.2019 — Krant

21.3.2019 — Expo

13.3.2019 — Event

8.3.2019 — Krant

23.1.2019 — Magazine

17.1.2019 — BAR nieuws

17.1.2019 — BAR nieuws

17.1.2019 — BAR nieuws

17.1.2019 — Nieuwsbrief

15.11.2018 — Magazine

25.10.2018 — Expo

25.10.2018 — Magazine

15.10.2018 — BAR nieuws

TOP