Eandis site

Masterplanning

Eandis site
 • Opdrachtgever(s)
  DCA nv, Besix Real Estate Development Properties nv, Vanhout Projects nv
 • Bouwplaats
  Mechelen
 • Projectarchitect
  Guy Mertens
 • BAR architectenteam
  Jasper De Roover, Lotte De Witte
 • Jaar
  2017
 • Status
  Competitie

De site rondom de voormalige Eandislocatie en het daarbij aangelegen Rode Kruisplein met keerdok maken deel uit van een nog deels in gebruik zijnde industriële locatie rondom het historische monument de Ouwen dok. Het project bevat drie deelgebieden (Eandistip, Rode Kruisplein en Keerdok) die elk een relatie met de rivier de Dijle onderhouden en wiens herkenbaarheid en natuurlijke kwaliteit centraal staan in het ontwerp.

Momenteel ondergaat de site een transformatie waarbij het historisch monument de Ouwen dok, het voormalig zwemdok, een reconversie verkrijgt tot hotelfunctie. Het is deze functie die de intrinsieke capaciteit in zich heeft om op te treden als vliegwielinvestering. Het gehele projectgebied wordt hierdoor opgeladen en zal als katalysator optreden tussen het nieuw te ontwerpen parkeergebouw Eandistip en het woongebouw op het Rode Kruisplein, later het Belvedère gebouw genoemd.

Het gebouw Eandistip staat stevig in het rivierlandschap en markeert deze plek als noordelijke entree van Mechelen. Als in de toekomst ook het park wordt aangelegd op de punt bij de splitsing van de Dijle is zowel het pallet aan openbare ruimtes rijk en breed als de continue oever verwezenlijkt.
De nieuwe verbindingen die worden aangelegd in de vorm van een auto-, fiets- en voetgangersbrug maken de noodzakelijke overslag aan de Dijle en zullen de gehele en noodzakelijke doorwaadbaarheid van het gebied sterk doen toenemen. De ingrepen die we plegen blijven heel dicht bij het DNA van de plek: het betreft een kade, een plein en een rivieroeverlandschap. We maken enkel leesbaarder en beter wat er al is en hebben daarbij aandacht voor de kwaliteiten die we aantreffen met als doel recht te doen aan de geschiedenis van de plek, haar ‘genius loci’.

De structurele basis van de stedenbouwkundige visie werd eerder uitgewerkt door de bureaus BUUR en Mint en vastgesteld in een definitief masterplan. Hierin zijn de diverse bouwvelden en stedenbouwkundige parameters vastgelegd als aanloop naar een nog vast te stellen ruimtelijk uitvoeringsplan.

Quote icons

Onze architectuur staat voor een doorgedreven abstractie en structurele dynamiek die onze projecten via nieuwe archetypes promoot.

Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws

Nieuws

Close

Gefilterd op categorie: Web Close

12.10.2019 — Krant

7.10.2019 — Magazine

3.10.2019 — Video

3.10.2019 — Magazine

27.9.2019 — Web

17.9.2019 — Web

16.9.2019 — Web

13.9.2019 — Expo

9.9.2019 — Web

6.9.2019 — Web

27.8.2019 — BAR nieuws

16.8.2019 — Web

15.7.2019 — BAR nieuws

12.7.2019 — Nieuwsbrief

9.7.2019 — Magazine

5.7.2019 — Event

5.7.2019 — Magazine

5.7.2019 — Magazine

1.7.2019 — Web

18.6.2019 — Nieuwsbrief

14.6.2019 — BAR nieuws

12.6.2019 — Magazine

7.6.2019 — Web

29.5.2019 — Krant

24.5.2019 — Web

19.5.2019 — Web

18.5.2019 — Web

15.5.2019 — BAR nieuws

15.5.2019 — BAR nieuws

15.5.2019 — BAR nieuws

15.5.2019 — BAR nieuws

14.5.2019 — Nieuwsbrief

9.5.2019 — Krant

5.5.2019 — Magazine

5.5.2019 — Magazine

2.5.2019 — Krant

26.4.2019 — Krant

26.4.2019 — Magazine

25.4.2019 — Architectuur

9.4.2019 — Design

1.4.2019 — Magazine

27.3.2019 — Krant

21.3.2019 — Expo

13.3.2019 — Event

8.3.2019 — Krant

23.1.2019 — Magazine

17.1.2019 — BAR nieuws

17.1.2019 — BAR nieuws

17.1.2019 — BAR nieuws

17.1.2019 — Nieuwsbrief

15.11.2018 — Magazine

25.10.2018 — Expo

25.10.2018 — Magazine

15.10.2018 — BAR nieuws

TOP