2013/03/04

CBA ‘12 NEW BOOK

EXPERIENCE MEETS INNOVATION’: A NEW YEAR, A NEW APPROACH

Binst Architects nv meldt u met veel enthousiasme dit nieuwe jaaroverzicht ‘2012’ en dankt in het bijzonder al haar opdrachtgevers! Na 7 jaar CBA en met de focus op onze naderende mijlpaal van 10 jaar op 10.12.2015, kruisen wij dit jaar, met de 40ste verjaardag van het kantoor, de architectuurhistoriek van ons bureau! Voldoende reden om ons jaaroverzicht anders op te vatten en volledig in het teken te plaatsen van onze vier decennia ‘EXPERIENCE’ en een sterk groeiende ‘INNOVATION’ tijdens de voorbije CBA-jaren. Dit jaaroverzicht is dus een ‘SPECIAL’ geworden!

CBA’12 / 5 KATERNEN

‘EXPERIENCE’ wordt weergegeven in een patchwork van 80 geselecteerde realisaties als topextract of historisch moodboard. Elk project even herkenbaar en positioneerbaar binnen hun karakteristieke tijdsgeest en tijds(r)evolutie van de voorbije 4 architectuurdecennia. In de katern ’INNOVATION’ geven 40 projecten u een impressie van de voorbije ontwerpjaren welke hoofdzakelijk in uitwerking zijn. Doordacht innoveren brengt ons tot een ‘Smart CBA’ dat zich de volgende jaren met een vernieuwde greep op de markt wenst te enten… ‘Bouwen’ is uiteindelijk de fase waar iedere bouwpartner binnen een projectproces naar uitkijkt. Het visueel zien groeien van een ontwerp went nooit en blijft een heel dankbaar gegeven – onze passie! REALISED OR ONGOING’ behartigt 15 projecten, opgeleverd in 2012 of nog in uitvoering. De katern ‘CREATIVE FUTURE 2013 2014 2015’ licht een tip van de sluier op de verdere CBA aanpak & ambities en tot slot vindt u onder de noemer ‘CBA IN A BIGGER WORLD’ een weerslag van bijzondere momenten & fijne gebeurtenissen in 2012!

Dit jaaroverzicht geeft u een verhelderende kijk op 40 jaar architectuurgeschiedenis die een 5de decennium ingaat op weg naar een creatieve toekomst in 1ste klasse!

Gedetailleerde projectinformatie: www.binstarchitects.be of mail@binstarchitects.be.

DOWNLOAD