2014/06/10

Architectencongres 05/06/2014 @ Bouwenwonen.net

Na het eerste succesvolle Architectencongres in 2012 vond gisteren onder de titel ‘Integraal ruimte scheppen’ de tweede editie plaats. De 370 deelnemers bogen zich er samen met meer dan 20 gezaghoudende stemmen uit de architectuur- en bouwwereld over twee thema’s. Integraal samenwerken, meer specifiek in bouwteams, was aan de orde voor de pauze. Organisator NAV, met meer dan 2.750 leden de meest representatieve architectenorganisatie in Vlaanderen, stelde er de resultaten voor van een eigen enquête over de hedendaagse samenwerkingsvormen in de bouwsector. Na de pauze sneed het congres het vraagstuk van de verwachte demografische boom van de komende jaren aan. Met meer dan 300.000 extra woongelegenheden in het verschiet de komende decennia, verwachten architecten hun kennis hierover uit ontwerpend onderzoek met het beleid te kunnen delen. ….

More info

Het debat onder leiding van moderator Wim De Vilder, met Rob Van De Velde en Tom Balthazar (schepenen van Ruimtelijke Ordening in respectievelijk Antwerpen en Gent), Bart Somers (burgemeester van Mechelen), ir.-architect en ruimtelijk planner Marc Martens, architect Luc Binst (CEO Crepain Binst), woon- en stadsdeskundige ir.arch. Filip Canfyn en Marc Dillen (algemeen directeur Vlaamse Confederatie Bouw).
fotograaf: Tim Van Wichelen

(fotograaf: Tim Van Wichelen)

(bron: bouwenwonen.net)